top of page
IMG_2038_edited.jpg

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนปกติ

S__217825285.jpg

1. การรายงานตัว ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
*เลือกประเภทการสมัครสอบ กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด
   ม.1 วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30น.
   ม.4 วันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึงเวลา
16.30น.

 

2. กรอกข้อมูลการมอบตัว 

3. พิมพ์เอกสารชำระเงินบำรุงการศึกษา
    

วันมอบตัวนักเรียน

ม.1 วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566

ม.4 วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566

bottom of page